ÇAĞDAŞ ULUSLAR ARASI STANDARTLAR: ACIBADEM MASLAK HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Türkiye'de erken evrede akciğer kanserli hastalarda uygulanan kapalı (endoskopik) akciğer kanseri operasyonları serisi ilk kez .Dr. Semih Halezeroğlu, Doç.Dr. Erdal OKUR ve Uz.Dr. Volkan Baysungur'dan oluşan ekip tarafından Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) ve Akciğer Kanserleri Derneği (AKAD) Kongrelerinde sunulmuş ve her iki kongrede de "En Başarılı Çalışma" olarak seçilmişlerdir.

"Akciğer Kanseri Ameliyatlarında Açık Yöntem Yerine Kapalı (Endoskopik) Yöntem Tercih Edilmelidir".

Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği 2013 Teşhis ve Tedavi Rehberi

(kaynağı görünülemek için lütfen tıklayınız)

Uniportkanalturk 1

Milliyet Gazetesinin Endoskopik Akciğer Kanseri Ameliyatları ile İlgili Haberi

Soru: Akciğer kanserlerinin dünyadaki ve ülkemizdeki sıklığı nedir?
Cevap: Akciğer kanseri en sık görülen kanserlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre ülkemizde yılda 20 binden fazla kişinin bu hastalığa yakalanıyor. Ancak, bu sayı örneğin ABD’de yıl başına 190 bin. Ülkemizde kanser bildirimleri zorunlu olmasına karşın geçmiş yıllarda bu konuda bazı sorunlar vardı, bu nedenle ülkemizde gerçek rakamın en az 35 bin olduğu düşünülebilir.

Soru: Kimler daha çok bu hastalığa yakalanıyor? Ailesel bir yatkınlık var mı bu hastalıkta?
Cevap: Hastaların %90’ı sigara içen veya daha önce içmiş kişilerdir. Ailesinde akciğer kanseri olan kişilerin bu kansere yakalanma olasılığı daha yüksek. Ancak, ailesinde kanser olan kişilerin sigara içici olmaması durumunda kanserin ortaya çıkma olasılığı son derece düşük.

endoskopikoperasyonlar

Soru: Akciğer kanseri tedavisi çok güç bir hastalık olarak biliniyor, bu hastalığın tamamen tedavisi mümkün mü? 

Cevap: Akciğer kanserinin teşhis edildiği sıradaki evresine bağlı olarak tam olarak tedavi edilme şansı değişiklik gösterir. Erken evrede yakalanmış akciğer kanserleri çok yüksek oranlarda tam olarak tedavi edilebilir ancak ileri evrelerde, örneğin kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmış olduğu durumlarda tam tedavi şansı düşer. Yine de, önceki yıllarla karşılaştırıldığında ilerlemiş evrelerde de ilaç, ışın veya ameliyat yöntemleri kullanılarak bazı hastaların yaşam sürelerinde önemli iyileşmeler sağlamak mümkün hale geldi günümüzde. Yani her aşamada umut vardır her zaman.

endoskopik.operasyonlar2

Soru: Bütün akciğer kanserli hastalar ameliyat ile bu hastalıktan kurtulabilir mi? Ameliyat yöntemleri nelerdir?

Cevap: Akciğer kanserli hastaların tedavisinde bugün en başarılı sonuçlar ameliyat edilen hastalarda ortaya çıkıyor. Ancak, yapılan ameliyatın hastaya fayda sağlaması için kanserin vücuttan tam olarak çıkartılması ve vücudun başka bir yerinde yayılma olmamış olması gerekir.

endoskopik.operasyonlar3

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ OLAN EKİP ÇALIŞMASIDIR

Soru: Peki, bu durumda hangi hastanın ameliyat edileceğine hangisine ışın veya ilaç tedavisi verileceğine nasıl karar veriyorsunuz?
Cevap: Bu hastalıkta uygun tedaviye karar vermek için son derece derin bilgi gerekir. Hastayı her yönüyle değerlendirmek ve onun için hangi yöntem veya yöntemlerin doğru olduğuna karar vermek ancak içerisinde göğüs cerrahı, göğüs hastalıkları, medikal ve radyasyon onkolojisi, patoloji ve nükleer tıp uzmanlarının yer aldığı bir ekibin birlikte değerlendirmesi ile mümkün olur. Bu ekip hastada ameliyatın hasta için doğru bir yöntem olduğuna karar vermesi halinde biz ameliyat yöntemini uygulayabiliriz. Bugün bütün gelişmiş ülkelerde bu konuda elde edilen ilerlemeler bu yolla sağlanmıştır. Dolayısıyla biz de hastanemizde bu yöntemi takip ediyoruz.

AKCİĞER KANSERİNDE BAŞARININ FORMÜLÜ NEDİR?

Soru: Sizce akciğer kanseri tedavisinde başarılı olmanın sırları nelerdir? 
Cevap: Esas olarak, akciğer kanserindeki başarının sırrı yukarıda saydığım uzmanlıkların bir ekip olarak çalışmasından geçiyor. Bunun yanında tecrübe, teşhis ve tedavi için gerekli tüm donanımların olması ve hasta ile hekimleri arasında sürekli irtibatının mevcut olması tedavide başarıyı getiriyor. Eğer ekip üyelerinden biri eksik ise değerlendirmede aksaklık olur, elinizde o tedaviyi uygulayacak özel radyoterapi teknikleri yoksa veya modern ameliyat yöntemlerini uygulayacak cihazlar mevcut değilse veya bu yöntemleri uygulayacak tecrübeli kadrolar mevcut değilse başarı şansı azalır. Ayrıca, bu tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek en basit bir durumun erkenden fark edilerek önlemler alınabilmesi için hastanın hekimine her zaman kolayca ulaşabilir olması gerekir. Böyle bir süreç izlendiğinde başarı da birlikte gelir.

Alttaki ilk resimde açık ameliyat diğerinde endoskopik - kapalı - akciğer ameliyatı sonrası görüntüler mevcuttur.
 endoskopik.operasyonlar endoskopik.operasyonlar1 

ENDOSKOPİK AMELİYATLARIN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU

Soru: Modern ameliyat yöntemleri uygulanıyor dediniz, bunları biraz daha açıklar mısınız.
Cevap: Günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerinde akciğer kanser ameliyatlarının büyük çoğunluğu endoskopik olarak gerçekleştiriliyor artık. Bu işlem küçük kesilerle ve özel kameralar ve özel cerrahi aletler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ben bu yöntemi ülkemizde ilk olarak uygulayan ekibin başında yer aldım. Elde ettiğimiz sonuçları da hem yurtiçi hem de yurt dışındaki kongrelerde sunduk ve açık ameliyatlara göre hastaya sağladığı faydaları anlattık. Bu çalışmalar hem ülkemizde hem de yurtdışındaki bilimsel dergilerde yayınlanmak için kabul edildi.

Soru: Endoskopik ameliyatlar hastaya ne tür yararlar sağlıyor?
Cevap: Bu yöntemde ameliyat çok küçük kesiler ile yapıldığı için öncelikle ameliyat sonrası ağrıları ve  solunum sıkıntısı belirgin şekilde daha az oluyor. Hastalar ortalama 4 gün hastane yatışı sonrasında normal yaşamlarına ve işlerine çok daha erken dönebiliyorlar. Bütün bunlar hastanın yaşam kalitesinin artmasına sebep oluyor. Artık tıp araştırmalarında bir tedavi yönteminin başarısı hastanın yaşam kalitesini artırması ile de ölçülüyor. Yaşam kalitesini bozan bir tedavi yönteminin başarılı bir yöntem olarak kabul edilmesi güçleşti artık.

Soru: Bu ameliyatın tehlikesi var mı?
Cevap: Bu ameliyatların tehlikesi son derece düşüktür. Uygun ameliyathane ve uygun yoğun bakım ünitesi bulunan bir merkezde tecrübeli bir ekibin uyguladığı bu cerrahi işlemin riski %1-2 oranındadır.

YENİ GELİŞEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru: Bu endoskopi ameliyatlar dışında akciğer kanseri tedavisinde yeni yöntemler var mı?
Cevap: Kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltıp kanser karşı etkinliğini artırmak için “hedefe yönelik” tedaviler uygulanmaya başlandı. Radyoterapide olağanüstü gelişmeler ortaya çıktı. Çok kısa bir sürede uygulanan ışınlamalar ile sadece kanserli dokular hedef alınıyor artık, canlı dokulara zarar verilmiyor. Ameliyat için uygun olmayan hastalarda kullanılan Cyber Knife yöntemi ile akciğerdeki kanser ışınlama ile tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Bütün bu olanakların ülkemizde hastanemiz de dahil belirli merkezlerde bir arada sunulması akciğer kanseri tedavisinde ülkemizi tüm dünyada ileri bir konuma getirdi. Bizler akciğer kanseri ekibi üyeleri olarak birçok yurtdışı ülkelerden bu konulardaki tecrübelerimiz aktarmak için davet ediliyoruz.

AKCİĞER KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ

AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI: SIK SORULAN SORULAR

AKCİĞER KANSERİ EVRELERİ

HEKİMLER İÇİN EĞİTİCİ OPERASYON VİDEOSU

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 

"Akciğer Kanseri Ameliyatlarında 

 

Açık Yöntem Yerine Kapalı (Endoskopik) Yöntem

 

Tercih Edilmelidir".

 

KAYNAK:  Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği 2013 Teşhis ve Tedavi Rehberi


 ÜLKEMİZDE İLK KEZ!

SADECE DÜNYANIN TIBDA EN İLERİ MERKEZLERİNDE UYGULANAN

TEK PORT VATS YÖNTEMİ İLE AKCİĞER KANSERİ OPERASYONLARI

PROF.DR. SEMİH HALEZEROĞLU VE EKİBİ TARAFINDAN

ACIBADEM MASLAK HASTANESİ'NDE UYGULANMAKTADIR

 Eğitim Videosu
Screen Shot Single Port VATS

 

 • 1990'lı yılların ortalarında akciğer kanseri ameliyatlarında VATS adı verilen kapalı yöntem hastaların hizmetine sunulmaya başlanmıştır.
 • Akciğer kanseri cerrahisinde hasta konforunu en fazla koruyan yöntem ENDOSKOPİK YÖNTEMLE yapılan kapalı operasyonlardır.
 • Göğüs boşluğu içerisine ilerletilen 1cm çapında kamera kullanılarak kanserli lob çıkartılır.
 • Açık yönteme göre belirgin avantajları vardır

Bu yöntemin bazı avantajları aşağıda görülebilir:


5

 ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ  

"AKCİĞER KANSERİNDE KAPALI OPERASYON" ADLI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

İLE "EN İYİ BİLİMSEL SUNU" ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Akciğer Kanserleri Derneği 2008 yılı ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2010 yılı kongrelerinde "En İyi Bilimsel Sunu" ödüllerine "Akciğer Kanserli Hastalarda Kapalı (Endoskopik) Operasyonlar" adlı çalışmaları ile Prof.Dr. Semih Halezeroğlu'nun klinik şefi olduğu ekip layık bulunmuştur.

 

ekip  VATS

 

 KAPALI AKCİĞER KANSERİ OPERASYONU

SORULAR VE YANITLAR

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Anestezi uygulama süresi hariç, ortalama ameliyat süresi 1,5 saatir.

Ameliyat sonrası hastanede kaç gün kalınır?

Hastane yatış süresi 3 veya 4 gündür.

Açık Ameliyat Yapılmasının Daha İyi Olduğuna Ait Bir Delil Var mıdır?

Hayır. Akciğer kanserinde kapalı ameliyat yerine açık ameliyat yapmanın daha iyi olduğuna ait hiçbir delil yoktur. Tam aksine, kapalı ameliyatın NÜKSLERİ AZALTTIĞI ve YAŞAM SÜRESİNİ UZATTIĞINA ait bilimsel makaleler yayınlanmıştır (İlgili bilimsel makale için tıklayınız)

Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği 2013 yılında yayınladığı rehberde akciğer kanseri ameliyatlarında açık yöntem yerine kapalı (Endoskopik) yöntemin uygulanmasını önermiştir (KAYNAK)

 Kapalı Ameliyatta Lenf Nodlarını Çıkartmak Açık Yönteme Göre Daha mı Zordur?

Hayır. Aksine VATS yönteminde lenf nodlarının açık yöntem kadar iyi şekilde çıkartılabildiği ve açık yöntemdekinden daha da iyi görüntülendiğine ait bilimsel yayınlar mevcuttur (Bakınız)

Açık Yöntem Uygulanamayan Hastalarda Kapalı Yöntem Uygulanabilir mi?

Evet. Solunum fonksiyonları kısıtlı olan ve özellikle ileri yaşta buluna hastalarda açık yöntem uygulnaması mümkün olmayan durumlarda VATS yöntemini uygulamak mümkündür.

İleri Yaştaki Hastalarda VATS Yöntemi Neden Tercih Edilmelidir?

Bu konuda Houston, Texas'dan yayımlanan bilimsel makale ileri yaş grubunda VATS yöntemi uygulanan hastlarda komplikasyonların açık yöntem uygulananlara göre daha az olduğu gösterilmiştir.


Video-torakoskopik Cerrahi hakkında daha geniş bilgi için lütfen TIKLAYINIZ

Akciğer Nodülü Nedir?

Akciğerde yerleşen ve çapı 4cm’den küçük, yuvarlak şekilli, geçirilmiş bir enfeksiyon sonrası kalan bir kalıntı, iyi huylu bir akciğer tümörü (%80) veya akciğer kanseri ya da başka bir organ kanserinin akciğere yayılması (%20) ile ortaya çıkan lezyonlardır.

Akciğerde görülen bir nodül aşağıdaki durumlar dikkate alınarak değerlendirilir:

 • hastanın yaşı
 • sigara içme öyküsü
 • daha önce geçirdiği hastalıklar,
 • akrabalarında akciğer kanseri olup olmaması
 • nodülün radyolojik görünümü
 • daha önceki filmlerinde bu nodülün var olup olmaması
 • iğne biyopsisi sonucu
 • PET-CT bulguları
Akcierde Nodl 

Bu değerlendirmeler sonucunda:

a) tamamen iyi huylu bir nodül

b) şüpheli nodül

c) akciğer kanseri şüphesi çok yüksek nodül

olarak sınıflandırılır.

Akciğerde Nodül Görülme Sıklığı Nedir?

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda insanların %8 ile %51'inde akciğerlerinde nodül tespit edilmiştir (Kaynak: Chest Journal. September 2007, Vol 132, No. 3_suppl).

Bir Akciğer Nodülünün Kötü Huylu (Kanser) Olma Olasılığı Nedir?

a) Nodül 5mm'den daha küçük ise bunun bir kanser olma olasılığı %0 - %1

b) Nodül 5 - 10 mm arasında ise: %6 - %28

c) Nodül 2cm'den daha büyük ise: %64 - %82

d) Solid görünümlü nodülde kanser olaslığı: %7-9

e)Buzlu cam görüntülü nodülde kanser olasılığı: %59-73.

 (Kaynak: Chest Journal. September 2007, Vol 132, No. 3_suppl).

Yandaki resimde sağ akciğer üst lobda buzlu cam görüntüsünde nodülü olan 67 yaşında bir bayan hastamıza ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü mevcuttur. Nodülün operasyonla çıkartılması sonucu bir adenokarsinom olduğu tespit edilmiş ve lobektomi uygulanmıştır.

SPN 

İyi Huylu Bir Nodül Nasıl Anlaşılır?

 • 30 yaşından daha genç hasta
 • 4mm'den daha küçük nodül
 • Nodülün buzlu cam görüntüsünde değil solid şekilde olması
 • Daha önceki akciğer grafisi veya tomografisinde aynı çapta nodülün mevcut olması
 • PET-CT görüntülerinde yüksek tutulum olmaması
 • Akrabalarında akciğer kanseri bulunmaması
 • Hastanın daha önce herhangi başka bir organ kanseri geçirmemiş olması
 • Nodülden yapılan iğne biyopsisi sonucunda kanser bulunmamış olması
 • Nodül içerisinde kireçlenme (kalsifikasyon) mevcut olması

İyi huylu olduğu kesin olarak tespit edilen bu nodüller için bir tedavi gerekli değildir.

Alttaki örnekte 34 yaşında hiç sigara içmemiş bir bayan hastamda sağ akciğerin üst lobunda yerleşen nodül görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler ve 3'er aylık takiplerle bu nodülün iyi huylu olduğu anlaşılmıştır. Hastamız 3 yılı aşkın süredir takip altında ve sağlıklı durumdadır.

1   3BXX  7

 

 

 Kötü Huylu Bir Nodül Nasıl Anlaşılır?

Hasta ile ilgili durumlar

 • Hasta yaşı 40'dan yüksek
 • Halen veya eskiden sigara içici olmak
 • Yakın akrabalarda akciğer kanseri bulunması
 • Hastanın daha önce başka bir kanser geçirmiş olması
 Slide1

 

Nodül ile ilgili durumlar

 • Nodülün 1cm'den büyük olması
 • Buzlu cam görüntüsünde olması
 • Sınırlarının düzensiz olması
 • Daha önce çekilmiş olan filmlerinde akciğerde nodül olmaması
 • Daha önce çekilen filmlerinde mevcut olan nodülün çapının büyümüş olması 
 • PET-CT'de nodülde aktivitede artış olması (üstteki resimde görüldüğü gibi)

Hangi Nodülün Ameliyat İle Çıkartılması Gerekir?

Kanser riski yüksek olan durumlarda nodülün endoskopik olarak çıkartılıp patoloji uzmanları tarafından incelenerek kesin teşhisinin konulması gerekir.

Uniportkanalturk 1


Uluslararası Kaynaklar Ne Öneriyor

Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği (ACCP) tarafından hazırlanmış İngilizce rehbere ulaşmak için lütfen tıklayınız


Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Bu işlem endoskopik (kapalı operasyon) olarak 2cm'lik bir kesi ile gerçekleştirilir. Bu kesiden göğüs boşluğuna ilerletilen bir kamera ve cerrahi aletler ile nodül çıkartılır. Alınan nodül işlem sırasında patoloji incelemesine gönderilir ve sonucun bir akciğer kanseri olması durumunda aynı seansta lobektomi yapılır. Nodülde kanser olmadığı bildirilirse lobektomiye gerek kalmaz.
 

Akciğerde Nodülün Endoskopik Yöntemle Çıkartılmasına Ait Videolar:

 Video 1  Video 2
SPN Video1 SPN Video2

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım? Bu işlem sonrası hastalar 1-3 gün içerisinde taburcu olup 3 gün sonra işlerine dönmektedir. Eğer nodülde kanser olduğu tespit edilirse bu durumda aynı operasyon sırasında lobektomi de uygulanacağından taburculuk 3 ile 5 gün, işe dönüş ise 10 gün sonra olmaktadır.

Bül Nedir?

Akciğerde içerisi hava ile dolu balon benzeri oluşumlardır.

Bazı durumlarda aşağıdaki hastamızda olduğu gibi bül içerisinde bir akciğer kanseri de gelişebilir.

Image

Bleb nedir?

Bleb bülden daha küçük (1cm vey daha küçük) içinde hava bulunan boşluklardır. 

Aşağıda sol akciğer üst lobda bleb olan bir hastamızın filmi mevcuttur.
 Image 2
Bu hava boşluklarının herhangi bir fonksiyonları yoktur. İçerisinde havayı hapseder ve akciğer üzerine baskı yapar.

Daha fazla büyüdüğü durumda ise kalp ve büyük damarlara da baskı oluşturabilir.

En önemli bulgusu nefes darlığıdır.

Hava dolu keselerin aniden patlaması durumunda ise göğüs boşluğu içerisine hava dolarak pnömotoraks hastalığına sebep olabilir.

Hastalık sigara içen insanlarda daha sık görülür.

Sağ akciğer üst lobda bül görüntüleri
web2 web3
Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Büllöz akciğer hastalıkları genellikle göğüs hastalıkları uzmanları tarafından ilaçlar ile tedavi edilirler. Ancak, ilaçların hastanın nefes darlığını azaltmadığı, büllerin büyüdüğü, baskı oluşturduğu, patladığı veya enfeksiyon geliştiği durumlarda cerrahi girişim uygulanır.

Neden Ameliyat Olmam Gerekiyor?

Daha rahat nefes almak, hayati tehlikeyi azaltmak, baskıyı ortadan kaldırmak, enfeksiyonla mücadele etmek gibi sebeplerle cerrahi girişim uygulanır. Akciğerdeki büyük bir balon ortaya çıkması durumunda hastanın efor yeteneği azalır ve bir süre sonra oksijen açlığı içerisine girer. Bu durumun ilaçlarla tedavisi mümkün olmadığından cerrahi girişim uygulanması gerekir.

Uluslararası Kaynaklar Ne Öneriyor?

Cerrahi girişim konusunda yukarıda belirtilen durumlar tüm uluslar arası kaynaklarda da aynı şekilde önerilmektedir.

Kanada Göğüs Hastalıkları Derneği tarafından hazırlanmış olan rehberehttp://www.copdguidelines.ca/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Açık ameliyat: bülün bulunduğu taraf göğüs kafesi genellikle 5 ve 6. kaburgalar arasından açılır. Bül veya büllerin bulunduğu akciğer lobları bulunur. Bülün taban kısmına stapler denilen cerrahi alet konularak bül çıkartılır. Bu durum mevcut bütün büller için aynı şekilde yapılır. Akciğerin yapışmasını kolaylaştırmak için kaburgaların iç yüzündeki zar kısmen çıkartılır ve göğüs boşluğu içerisine 1 adet dren konularak katlar anatomik plana uygun şekilde kapatılır.

Kapalı – endoskopik ameliyat (VATS):

Bu yöntemde kaburgalar arası açılmaz. Yapılan 2 veya 3 adet kesi yardımıyla göğüs boşluğu içerisine ilerletilen kamera ile bül veya büller görülür ve açık işlemde olduğu gibi büller stapler kullanılarak çıkartılır. Bu yöntemde ameliyat sonrası ağrı çok daha az, hastanede kalış çok daha kısa ve hastanın normal yaşamına dönmesi çok daha hızlı olur.

Bizim uyguladığımız kapalı yöntemde sadece tek kesiden operasyon gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki Resmi Tıklayarak Kapalı (Endoskopik) Yöntemle İlgili Videoyu İzleyebilirsiniz.

VATS-Ekip 

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?
Ameliyat sonrası akciğerlerden hava kaçağı olması en sık görülen komplikasyondur. Kanama, enfeksiyon gibi durumlar çok daha nadirdir. Hastanın diğer hastalıkları (kalp, şeker, karaciğer, böbrek gibi) olması durumunda bunlara ait durumlar ortaya çıkabilir. Ameliyat öncesi değerlendirme ve ameliyat sonrası önlemler ile bu riskler en aza indirilmelidir.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?
Ortalama olarak, açık ameliyatlardan sonra 5-7 gün, kapalı ameliyatlardan sonra 3-4 gün hastame yatışı gerekli olur.